Seminar B: Introduktion til Sundhedsvidenskab

  • Tirsdag, 26. februar 2019 - 16:00 til 20:00
  • SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale: U55
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2018
  • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 7. februar 2019 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har ét mål: at forbedre menneskers sundhed. Dette gøres gennem forskning og gennem undervisning af studerende med baggrund i den nyeste forskning og i -  ikke mindst - det kliniske arbejde. Dvs. undervisning, hvor patienter eller borgere er inddraget. Derfor bygger den sundhedsvidenskabelige forskning på evidens. Med evidens mener vi: Er der et videnskabeligt grundlag for, at vores behandling har den tilsigtede virkning? Den sundhedsvidenskabelige metode dækker over flere videnskabelige tilgange, som alle kan bruges til at verificere, om en behandling har den tilsigtede effekt. Det kan være på en patient, i forebyggelsen eller indenfor træningsområdet.

På dette introduktionsseminar vil de tre vigtigste forskningsområder inden for sundhedsvidenskaben blive gennemgået; Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. 

Program

16.00 Introduktion til sundhedsvidenskab og dens metode v/Forskningsleder Jan Hartvigsen, SDU Klinisk Biomekanik
16.10 Forelæsning v/Forskningsleder Jan Hartvigsen, SDU Klinisk Biomekanik
16.40 Pause
16.45 Workshoprunde 1
17.30 Spisepause
18.00 Workshoprunde 2
18.45 Pause
18.55 Workshoprunde 3
19.40 Pause
19.45 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Epidemiologi
Epidemiologi - Sundhedsforskningens fundament v/Videnskabelig assistent Jens Elmelund Rise, Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi
Lokale U51
 
Workshoppen vil ligge ud med at give en  kort historisk introduktion til epidemiologien, hvorefter workshoppen vil introducere de basale epidemiologiske begreber og tankegange. Slutningen af workshoppen vil handle om hvad man i praksis arbejder med som epidemiolog, og hvad man vil kunne forvente af en karriere indenfor epidemiologi.
 
Grundforskning
Biomekanik - Hvordan kan vi måle menneskelig bevægelse? v/Ph.d. studerende Steen Harsted og Ph.d. Henrik Hein Lauridsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Klinisk Biomekanik
Lokale U55

Markerless motion capture er en ny lovende teknologi til måling af menneskelig bevægelse, men det er uvist hvorvidt denne teknolgi er tilstrækkelig præcis til at blive brugt i forskningsøjemed. De talentfulde unge vil blive præsenteret for et markerless motion capture system, og sammen skal vi diskutere hvorledes man undersøge præcisionen af denne nye teknologi.

Klinisk forskning
Fra hypotese til kliniskprojekt på Center for Leverforskning v/Gæsteforskere Mie Balle HuggerNikolaj Christian Torp, Medicinsk Gastroenterologi, Center for Leverforskning
Lokale U53
 
I løbet af en 45 minutters workshop gennemgår vi den historiske udvikling i klinisk forskning og beskriver hvordan man vurderer evidens. Vi slutter af med at præsentere hvordan en hypotese omhandlende tilstanden ikke-alkoholisk fedtlever er blevet til et kliniskforskningsprojekt på Center For Leverforskning. 
 

Formål

Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning.

 

PRAKTIK: Der er spisepause, hvor ATU sørger for forplejning. Medbring selv drikkedunk.

FIND VEJ: Du finder lokale U55 nær indgang F her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk