Webinar I: Kreativitet & innovation

  • Mandag, 8. marts 2021 - 16:00 til 19:00
  • Zoom | Deltag fra din pc
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
    Årgang: 2019
  • Afdeling: - Sydjylland
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 15. januar 2021 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Under titlen Akademisk Samarbejde & Formidling går vi i dette tredje semester på tværs af alle forskningstraditionerne og sætter fokus på samarbejdsrelationer og formidling i akademiske sammenhænge. Vi skal i løbet af semesteret arbejde med vores egne personlige styrker og svagheder, vores forskellige roller i teamsamarbejde og træne vores kommunikative evner. Formålet med semesteret overordnet set er, at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på.

Kreativitet og designtænkning som kilder til innovation

v/Lektor Suna Løwe Nielsen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Kreativitet kan trænes og læres, og vi er alle potentielle designtænkere. Designtænkning er en kaotisk og kreativ men også struktureret fremgangsmåde til at skabe innovation. Seminaret stiller skarpt på designerens kreative, skabende og empatiske metoder til at løse komplekse problemer, i et væld af forskellige sammenhænge og kontekster. Videnskabelig og anvendelsesorienteret teori og metode inden for kreativ tænkning og design præsenteres og sættes i spil.

Stift bekendtskab med fænomener såsom co-creation, grafisk visualisering, lateral tænkning, ekstreme fortolkere og den kreative platform samt innovationsprocessens mange kreativitetsbarrierer. Inspirerende ’real-life’ cases dribles på banen, og kreativitetsfremmende designmetoder testes af. 

Program

16.00 Velkommen
16.05 Oplæg & øvelser v/Suna Løwe Nielsen
17.20 Spisepause
17.40 Oplæg & øvelser - fortsat
19.00 Tak for i dag
 

Formål

Webinar I: Kreativitet & innovation har til formål at vise jer, hvordan en kreativ proces kan se ud, og hvordan I selv kan anvende den som værktøj i andre sammenhænge.
 

MEDBRING: Papir og blyant

PRAKTIK: Du vil få tilsendt link til den virtuelle afvikling af seminaret via e-mail.

Du sørger selv for mad og drikkelse til eventuelle pauser.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: JH
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk