Webinar D: Introduktion til Humaniora

 • Torsdag, 22. april 2021 - 16:00 til 20:00
 • Zoom | Deltag fra din pc
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra:
  Årgang: 2020
 • Afdeling: - Fyn - Sydjylland
 • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 1. marts 2021 - 12:00 - men du skal logge ind først.

Vi skyder jeres første semester og ATU-forløbet igang under titlen Talent & Akademia. I løbet af semesteret introduceres vi til forskningstraditionernes forskellige epistemologiske og metodiske tilgange til videnskabelse. Formålet med det første semester overordnet set er, at vi får indsigt i, hvordan man arbejder målrettet med sit talent og sin videnskab.

Introduktion til Humaniora

Humaniora er sprog, historie og kultur, men det er også meget andet. Der forskes og undervises blandt andet i it, medier, læring, kommunikation, design og velfærd. Den humantiske metode er kernen i dette arbejde.

På dette introduktionsseminar behandles den humanistiske metode, og der ses på grundlæggende forskelle mellem humaniora og andre videnskaber, som ofte er en naturlig følge af deres forskellige genstandsfelter. Hvor f.eks. naturvidenskab studerer genstande udefra med en vis stabilitet og derved iagttager lovmæssigheder og generelle mønstre, så analyserer og fortolker humaniora genstande i deres ”unikhed” og har derfor typisk ingen ambitioner om generalisering.
 

Program

16.00 Velkommen & introduktion til dagens program
16.05 Forelæsning: Den humanistiske metode v/Lektor Kirstine Sinclair, Institut for Historie - Mellemøststudier, SDU
16.45 Pause
16.50 Mini-forelæsning: På fattigdomssafari - Underklassen i realitydokumentaren v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen, Institut for Kulturvidenskaber - Litteratur, SDU
17.10 Mini-forelæsning: Om imperiers historie v/Adjunkt Christian Damm, Institut for Historie, SDU
17.30 Mini-forelæsning: Djævlen ligger i den sproglige detalje v/Lektor Nina Nørgaard, Institut for Sprog & Kommunikation - Engelsk, SDU
17.45 Spisepause
18.15 Workshops
19.55 Fælles afrunding
20.00 Tak for i dag
 

Workshops

Du deltager i én ud af tre workshops.
 
På fattigdomssafari - Underklassen i realitydokumentaren 
v/Lektor Anita Nell Bech Albertsen, Institut for Kulturvidenskaber - Litteratur
 
Selvom klasse længe er blevet opfattet som et begreb, der er blevet overflødiggjort af samfundsudviklingen, så er klasseperspektivet fortsat nærværende i samtidslitteraturens underklasseskildringer, i TV-satirens kærlige (men stereotype) klasseportrætter og i den fordelingspolitiske velfærdsdebat, hvor medierne med sociale karikaturer som Fattig-Carina og Dovne Robert har forsøgt at belyse det danske velfærdssystems udfordringer. Dokumentar-serier, som skildrer socialt udsatte, fylder ligeledes meget af sendetiden på TV-kanalerne. Ofte med høje seertal, for underklassen er ”god underholdning”. Antallet af TV-programmer, der har til formål at forbedre, belære, disciplinere og ikke mindst udstille underklassen (og/eller arbejderklassen), er i løbet af det sidste årti eksploderet. Flere af dem ledsages af ædle erklæringer om at ville kvalificere fattigdomsdebatten. Men giver programmer som På røven i Nakskov (TV2: 2015), Stadig på røven (TV2: 2016), Prinsesser fra blokken (DR3: 2016), Blok på bistand (DR2: 2015), Drengene på kanten (DR3: 2016) m.fl. virkelig svar på, hvem de mennesker er, der lever af offentlige ydelser? Gør litteratur og TV om livet på overførselsindkomst, med tvangsauktioner, svigt og tvangsfjernelser af børn og dårlige madvaner og tænder os virkelig klogere på livet i underklassen? Eller øger de ikke snarere afstanden mellem socialklasserne, fordi den slags programmer snarere handler om middelklassens mulighed for at svælge i forargelsesfryd?
 
Imperiets fald – hvordan forholder man sig til verdenshistoriens vendepunkter?
v/Adjunkt Christian Damm, Institut for Historie
 
Imperiers opståen og fald har sat sit klare aftryk på historiens gang. Menneskehedens historie er nemlig imperiernes historie. I denne workshop bliver I inviteret ind i det historievidenskabelige laboratorium. Sammen vil vi belyse et konkret emne med stor betydning, nemlig Indiens løsrivelse i 1947, som markerede begyndelsen til enden for verdenshistoriens største imperium, det britiske kolonirige. Indiens uafhængighed i 1947 står som en helt central begivenhed i verdenshistorien. Bruddet var en skillelinje mellem den gamle imperiale verden og den nye post-imperiale verdensorden, som kendetegner vores verden i dag. Men hvorfor er det egentlig så svært at finde ud af hvad helt almindelige mennesker tænkte om de store omvæltninger? Og hvorfor har mennesker sjældent et fælles syn på begivenhederne? For at forstå hvordan mennesker reagerer på store omvæltninger vil vi gribe fat i tre interessante engelsksprogede kilder: en lytterundersøgelse fra 1941, en ugerevy fra 1947 og et interview fra et nyhedsprogram fra 2017. Sammen vil vi søge svar på briternes forestillinger om Indien før sammenbruddet af det britiske imperium, kortlægge konturerne af den første offentlige fortælling om tabet af den indiske koloni, og kaste lys på arven fra imperiet, en debat der har fået ny næring i kølvandet på Storbritanniens farvel til EU. Hvorfor blomstrer interessen for den koloniale fortid i dag, og hvorfor kaster kolonialismen stadig lange skygger? Hvorfor er det svært at komme overens med fortiden? Gennem arbejdet vil I opnå indsigt i de videnskabelige og metodiske udfordringer som historikere støder på i jagten på de store, svære og betændte historiske spørgsmål. Kort sagt, I vil få indblik i historievidenskaben, dens potentiale og udfordringer, samt historiefagets relevans for nutid og fremtid.
 
Djævlen ligger i den sproglige detalje: Fra sprogstudium til mordopklaring
v/Lektor Nina Nørgaard, Institut for Sprog & Kommunikation - Engelsk
 
Sager om mord, kidnapning, pengeafpresning, plagiat, hademails, m.m. er i tidens løb blevet opklaret på baggrund af sprogvidenskabelige indsigter om sprog. Med udgangspunkt i en række tekster fra forskellige kriminalsager vil denne workshop introducere jer til forskellige tilgange til sprog og vise, hvordan de kan bidrage til sagernes opklaring. I vil i workshoppen komme til at arbejde med tekster fra forskellige kriminalsager og dermed prøve kræfter med den opmærksomhed på den sproglige detalje, der er helt central for sprogvidenskaben generelt og for de forskellige sprogstudier på universitetet. Workshoppen foregår på dansk, men udspringer fra engelskstudiet på SDU. De analyserede tekster er derfor engelske. 
 

Formål

Webinar D: Introduktion til Humaniora har blandt andet til formål at give jer indsigt i den humanistisk metode, som tager afsæt i analyse og fortolkning.
 

FORBEREDELSE:

Workshop: På fattigdomssafari - Underklassen i realitydokumentaren 

 1. Læs teksten Det Sociale Teater af Anita Nell Bech Albertsen, som du finder under DOWNLOAD.
 2. Læs teksten Den subjektive oplevelse af klasse af Stine Thidemann Faber, som du finder under DOWNLOAD.
 3. Se 4. afsnit af Prinsesser fra blokken, som du finder her!

Workshop: Imperiets fald – hvordan forholder man sig til verdenshistoriens vendepunkter?

 1. Læs teksten BBC Report on Public Opinion and India 1941, som du finder under DOWNLOAD.
 2. Se nyhedsrevyen India Takes Over fra 1947, som du finder her!
 3. Se interviewet How British Colonialism 'destroyed' India fra 2017, som du finder her!

MEDBRING: Papir & pen

PRAKTIK: Du vil få tilsendt link til den virtuelle afvikling af seminaret via e-mail.

Du sørger selv for mad og drikkelse til eventuelle pauser.

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 mail: janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

 • Antal deltagere:
 • Lærer: JH
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk