#JegerATU’er: Mostafa vil kæmpe for den frihed, der for mange ikke er en selvfølge

Talent kommer i mange former og størrelser. Man kan være talentfuld i kraft af en høj IQ, hvor videnstilegnelse falder helt naturlig, eller man kan være high achiever, som med dedikation og flid sigter efter stjernerne. Talent har mange forskellige ansigter, hvilket vi også ser dagligt på ATU | Syd. Det er derfor altid en fornøjelse at skabe rammerne for talenterne, hvor de i fællesskab, men på hver deres unikke måde, kommer et spadestik dybere, et luftlag højere og tager skridtet mod at udfolde deres potentiale.

I denne portrætserie #JegerATU’er hylder vi nysgerrigheden og den faglige passion. Vi hylder, at ATU-alumner fortsat dyrker deres interesser og følger deres drømme. Vi ser på, hvordan det er gået for nogle af alumnerne, siden de dimitterede fra ATU | Syd, samt hvordan de til stadighed udfolder deres talent i dag.

Det frie menneske

Frihed er et vidt begreb, som de fleste af os nok ikke tillægger den store tanketid i vores dagligdag. Vi finder os godt til rette i det danske demokrati, og stiller ikke unødvendige spørgsmål til tilstedeværelsen af de menneskerettigheder, som vi hver dag nyder godt af. Hvor kommer de egentlig fra? Har de altid eksisteret? 23-årige Mostafa Mohammadi bryder ofte hovedet med dybdeborende spørgsmål som disse. Frihed er ikke et privilegie, der er opstået ud af det blå. Generationerne før os har kæmpet for rettighederne til at ytre sig på demokratisk vis, og det skal vi ikke tage for givet.

I 2014 startede Mostafa på Midtfyns Gymnasium i Ringe og på femte årgang på Akademiet for Talentfulde Unge | Syd. Han var ung og nysgerrig på livet og på samfundet. I 2018 flyttede han derfor til Odense og påbegyndte en endnu ikke afsluttet rejse på jurastudiet på Syddansk Universitet. Ved dags dato er Mostafa nu nået til ottende semester, første år på kandidaten, og han inspireres fortsat af studiets mange facetter.

ATU | Syd som studieafklaring

Egentlig havde Mostafa Mohammadi gennem folkeskolen og første halvdel af gymnasiet en idé om, at han skulle læse statskundskab, journalistik eller økonomi. Men i mødet med ATU | Syd blev denne forestilling brudt. Mostafa husker tydeligt, hvordan tiøren faldt til en workshop om jurastudiet. Det lød simpelthen lige som noget for ham. På ATU | Syd kom Mostafa væk fra de vante rammer på gymnasiet og fandt afklaring med fremtidens studie. Derudover var tiden på ATU | Syd også med til at skubbe til nogle af de grænser, en ung teenagedreng kan sætte op for sig selv. Spørger du Mostafa, er der en helt særlig øvelse på summer campen, som har sat sine spor i ham. Med hele årgangen samlet i en gymnastiksal kunne han finde sig selv stå i et hjørne og først hviske helt lavmeldt for sig selv: ”jeg elsker kage”. Efterfølgende skulle volumen stige, og til sidst råbte han med sine lungers fulde kraft de tre ord foran forsamlingen. Når Mostafa tænker tilbage på ATU | Syd, tænker han derfor på, hvordan hans deltagelse i fællesskabet havde enorm betydning for opstanden af den sociale, ekstroverte person han er i dag. Hvordan barrierer blev brudt, og hvor han turde komme ud af en ellers genert skal. Som alumne og jurastuderende har Mostafa nu selv haft den fornøjelse af give noget af den studieafklaring og udadvendthed, han selv erfarede, videre. Her har han nemlig afholdt en valgfri aktivitet Jura / Et indblik i den retlige verden for nuværende ATU’ere.

Studiejobs med mening

Udover at dele sin viden med dette års ATU-deltagere, så arbejder Mostafa Mohammadi som instruktor på SDU, hvor han underviser andre studerende i selskabsret og kriminalret og hjælper med afleveringer, feedback samt andre eksamensforberedende aktiviteter. 

Siden oktober 2020 har Mostafa tilmed været ansat som studentermedhjælper i Justitsministeriet i København i politi - og strafferetsafdelingen. Her har han i lidt over et år været omgivet af dygtige kollegaer, hvor den kompetente faglighed og dedikation smitter. Mostafa inspireres af at være en del af en så veldrevet politisk ledet organisation. Han nyder, at han hver dag bliver klogere på, hvordan han kan omsætte sin teoretiske viden i praksis, når det er virkelige mennesker, der sidder på den anden side af bordet, som har brug for hans færdigheder til at håndtere arbejdsopgaver.

”Jura findes overalt”

Nogle af de færdigheder, Mostafa Mohammadi især er glad for at have tilegnet sig på jurastudiet, er de grundlæggende juridiske metoder og evnen til at løse juridiske problemstillinger. Mostafa elsker, at jura er en generalistuddannelse med en enorm bredde og dybde. Sagt lidt firkantet så skal man kunne lidt, men om meget. Derfor er det en uddannelse, der giver utroligt mange muligheder for fremtidige karriereveje. Her kan man tage fat i alt fra juridiske dilemmaer om, hvem der skal betale, hvis du smadrer din venindes telefon til overvejelser om vaccinetvang eller individets ret til frihed.  

At jurauddannelsen åbner mange døre, er én ting. En anden ting er at finde ud af, hvilken dør man så har lyst til at gå ind ad. Trods visheden om uddannelsens mange muligheder, var det med en vis usikkerhed i forhold til endestationen, der prægede Mostafas studiestart. Hvad vil jeg så, når jeg ikke skal studere mere? Hvilken retning ønsker jeg at tage mine færdigheder? Her havde Mostafa heldigvis en god tutor, der tog ham under armen. Han fandt ro i ”bare at lære for at lære”, fremfor hele tiden at fokusere på karakterer og fremtiden. Han fandt dermed ro i ”bare at nyde studiet” og suge al den viden til sig, som han brænder for. Det er en god idé at planlægge, strukturere og forudse livets gang. Men planer ændrer sig - mennesker ændrer sig - og det vigtigste for Mostafa er derfor, at han hver dag husker at have hjertet med i alt, hvad han foretager sig.    

Mostafa har derfor ikke et stålfast fremtidsskema, men han har uden tvivl planer om fortsat at blive inspireret af den jura, der findes overalt i vores samfund og regulerer alle forhold. Her opstår en harmonisk balance mellem teori og praksis, som Mostafa prioriterer højt. ”Hvis jeg skal bruge tid på noget, skal det også kunne bruges i praksis. Det skal kunne gøre en forskel for nogens liv”. Netop dette ønske om at hjælpe andre kommer til udtryk i Mostafas drømme for fremtiden. Først og fremmest glæder han sig til, at han til næste efterår skal i praktik på en europæisk eller nordamerikansk ambassade. Det udenlandske og internationale trækker i ham. At opleve andre kulturer, normer og skikke ”sætter vores syn på tilværelsen i perspektiv”, som han selv forklarer det. Tilmed glæder han sig til at afprøve, om en eventuel karriere i udlandet kunne være noget for ham.

En verden i forandring

Mostafa Mohammadi har selv en anden etnisk baggrund, hvor han kom til Danmark som kun 3-årig. Det at komme ud i verden og få udsyn - men også indsigt - betyder derfor utroligt meget for ham. Både fagligt og personligt. ”Der var nogen, der gjorde noget for os”, beretter Mostafa, da han fortæller om sin flygtningebaggrund. Han drømmer derfor om at være med til at sikre, at nogen af dem, der ikke har de samme privilegier som os, kan få det i fremtiden. Det lyder måske enormt ambitiøst, men han vil kæmpe for det, han tror på. Det bekymrer den unge jurastuderende, at han hver dag kan følge, hvordan verden er under forandring. Normalt motiveres Mostafa af fremskidt og nye tiltag, men der er visse forandringer, der får alvoren til at lyse ud af øjnene. Her refererer Mostafa til, at vores nuværende samfunds - og verdensorden med de liberale demokratier, retsstater og menneskerettigheder er under pres. Rusland og Kina truer fra øst. Forandringer og antidemokratiske reformer i styrer i Afrika og Mellemøsten, samt i vores egen baghave i Polen og Ungarn, får ham til frygte for fremtidens friheder.

Her finder Mostafa styrke i yndlingscitatet af den danske filosof og jurist Alf Ross: ”Hvorfor demokrati: Det bekræftedes på ny, at frihed ikke er noget, man kan besidde ved hævd, men et gode, der hver dag må tilkæmpes på ny”. Den frihed, vi har i dag, er skabt af de handlinger og det mod, generationerne før os har udvist. På samme vis har Mostafa ambitioner om at bidrage til kampen for menneskerettigheder. Alle mennesker har krav på - og ret til at leve i frihed og med demokrati. Og Mostafa står fast. Det er det, der motiverer og driver ham. At der er mennesker ude i verden, der ikke har de friheder og rettigheder, som de har krav på. Hvis han bare kan bidrage det mindste til denne proces, så har han opnået langt mere, end han nogensinde turde håbe på.

Skrevet af Maja Tørslev