Det sociale liv på ATU | Syd

Et unikt fællesskab på tværs af gymnasier og studieretninger

ATUs talentpleje handler ikke kun om at udvikle den enkeltes faglige potentiale, men også om talentet som menneske i en social kontekst. Talentfremme handler om faglig udvikling, mens talentpleje skal styrke deltagerne som både talenter, mennesker og (med)studerende. Vores forløb er tilrettelagt med henblik på begge dele, og begge dele forudsætter et fællesskab både fagligt og socialt.

Mange af de talentfulde elever oplever socialt at mangle ligesindede, og udvikler ofte en selvforståelse af at være anderledes. Vigtigheden af at skabe et miljø, hvor man får muligheden for at sparre med og spejle sig i andre, der tænker som én selv og måske har mange af de samme ambitioner, kan og må ikke undervurderes. ATU bruger derfor en del tid og ressourcer på at etablere et socialt rum omkring de obligatoriske aktiviteter, som foregår på værtsgymnasierne.

I og med at aktiviteterne som oftest foregår om aftenen - efter en i forvejen lang skoledag - fungerer den sociale dimension derfor i høj grad også som motiverende faktor. Når det er viljen og lysten, der skal drive værket, er det nødvendigt også at give tid til at have det sjovt sammen.

I løbet af de to år får talenterne således mulighed for at udvikle varige venskaber med ligesindede og samtidig placeres de også i et særligt netværk af dygtige mennesker, som vil kunne komme dem til gode senere.

At motivere, inspirere, udfordre

En af ATUs vigtigste opgaver er at forberede de unge talenter på den verden, der venter dem efter gymnasiet. Ved på denne måde at pleje og stimulere hele mennesket, får de mulighed for at lære, hvordan man kan lade alle sine kompetencer komme i spil og dermed bedre være i stand til at foretage kvalificerede og velovervejede valg omkring fremtiden. Nysgerrighed, vilje til at lære og ikke mindst engagement er nogle af de vigtigste kvaliteter, som talenterne på ATU besidder.