Læringshorisonter

Vi tilrettelægger undervisningen i samarbejde med en række aktører ud fra følgende fælles læringshorisonter:

 

1. Akademiske dannelse

- så du har overblik over akademias forskellige felter, dicipliner, videnstilgange og fakultære opdelinger og kan begå dig i forskellige akademiske sammenhænge.

Vi vil:

·         Udfordre fagligt

·         Udvikle kritisk og kreativ tænkning

·         Være en akademisk legeplads

·         Inspirere til udsyn

·         Give indsigt i erkendelsesveje

Vi tilbyder:

·         Alsidige aktiviteter på højt fagligt niveau

·         Introduktion til forskellige videnskabelige discipliner

·         Faglige besøg på forskellige fakulteter

·         Faglige besøg på videnstunge virksomheder
 
 

2. Personlig dannelse

- så du får tillid og kendskab til dit talent(potentiale) og ved, hvad du skal gøre for at motivere og udfordre både dig selv og andre.

Vi vil:

·         Skabe talenttillid

·         Vise at det handler om motivation og hårdt arbejde

·         At de griber udfordringer

·         Skabe et fællesskab af ligesindede

·         Facilitere selvindsigt og øge kendskab til gruppedynamikker

Vi tilbyder:

·         Personlighedstypologier

·         Livsstrategier

·         Viden om talent

·         Konkrete udfordringer

·         Socialt samvær og netværk

·         Rollemodeller.
 
 

3. Studiekompetencer

- så du er parat til at tage favntag med et liv som studerende på en lang (eller mellemlang) videregående uddannelse, som tager afsæt i videnskabelse.

Vi vil:

·         At de gør sig umage

·         Inspirere til bedre læring

·         Facilitere overgangen til studielivet

·         At de mestrer faglig formidling, ideudvikling og problemløsning

·         At de har en nysgerrig tilgang til verden

Vi tilbyder:

·         Kendskab til forskellige læringsmetoder og redskaber

·         Udfordrende jævnbyrdige relationer

·         Skriftlig og mundtlig formidling

·         Besøg på mange uddannelsesinstitutioner

·         Faglige og personlige udfordringer
 
 

4. Studie- og karriereafklaring

- så du ved, inden for hvilket felt du har så mange kræfter, at selv ikke den stejleste bakke presser dig ned fra den store klinge.

Vi vil:

·         Ryste deres vished

·         Introducere til alternativer

·         Skabe grundlag for kvalificerede valg

Vi tilbyder:

·         Faglige besøg på mange uddannelsesinstitutioner

·         Faglige besøg på forskellige virksomheder

·         Rollemodeller
 
 

5. Innovative og kreative kompetencer

- så du kan omsætte din viden til konkrete løsninger og dermed være med til at skabe forandring og værdi for dig selv og andre.

Vi vil:

·         At de drømmer stort

·         At de mestrer forandring

·         Udvikle opfindsomhed

·         Inspirere til problemløsning

Vi tilbyder:

·         Teoretisk indsigt i nøglebegreber

·         Konkrete værktøjer og metoder

·         Faglige besøg på innovative virksomheder

·         Inspiration til fremtiden

·         Et alsidigt talentmiljø