Økonomi

ATU er finansieret af deltagergymnasierne og af de medvirkende uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Hvert deltagergymnasium betaler kr. 9.000,- pr. optaget elev. Beløbet er et engangsbeløb, som dækker alle aktiviteter gennem hele det to-årige forløb. Dog er der et mindre deltagergebyr på kr. 800,- forbundet med deltagelsen i summer campen til delvis betaling af maden.

Akademiet for Talentfulde Unge | Syd blev etableret med midler fra Region Syddanmark, som udgjorde en 3-årig bevilling fra 2011 til 2014.