Forløbsoversigt

Sådan kan de fire semestre på Akademiet for Talentfulde Unge ud.

Det to-årige talentprogram fordeler sig over 5. semestre. 1. til 4. semester indeholder 4-6 obligatorisk seminarer og en række valgfrie aktiviteter, mens 5. semester byder på diplomoverrækkelse. Generelt set udgør det obligatoriske program den akademiske bredde mens de valgfrie aktiviteter skaber den akademiske dybde.

Det obligatoriske forløb

1. semester: Talent & Akademia (forår 1.g)

Seminar A: Kickstart & introduktion til ATU

Seminar B:  Introduktion til Humaniora & Samfundsvidenskab

Seminar C: Videnskab & etik

Seminar D: Introduktion til Naturvidenskab, Teknik & Sundhedsvidenskab

 

Summer camp (uge 31 eller 32)

Akademiske foredrag & workshops, Model United Nations, teambuilding & sociale samvær og meget mere.

Det er obligatoriske at deltage i en summer camp i løbet af det to-årige forløb. Har man ikke mulighed for at deltage i ATUs summer camp skal man deltage i en alternativ camp, som opfylder følgende kriterier: 1) Program med akademisk fokus og høj faglighed 2) Min. 22 timers undervisning 3) Min. 4 overnatninger/5 dages varighed 4) Studietur eller forelagt undervisning på gymnasiet samt ATUs International Camp kan ikke godkendes som alternative camps. Ønsker man at deltage i en alternativ camp, skal dette godkendes af ATUs sekretariatsleder hurtigst muligt.

 

2. semester: Akademiske Vidensskabelse (efterår 2.g)

Seminar E: Akademisk vidensskabelse

Du deltager i 2 ud af en række forskellige fordybelsesseminarer, hvor vi går i dybden med en vifte af konkrete forskningsområder og ser den akademiske analyse udfolde sig. 

Seminar F: Informationsvidenskab

Seminar G: Akademia i erhvervslivet

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi går i dybden med en vifte af konkrete arbejdsområder og ser den akademiske teori udfolde sig i praksis. 

 

3. semester: Akademisk Formidling & Samarbejde (forår 2.g)

Seminar H: Team & samarbejde

Seminar I: Retorik & argumentation

Seminar J: Den gode præsentation

Seminar K: Formidlingens værktøjskasse

 

4. semester: Akademisk Studieliv & Karriere (efterår 3.g)

Seminar L: Studielivsmentor

Seminar M: Fra fix idé til forskning: Akademisk kreativitet

Seminar N: Fra fix idé til forskning: Proces & produkt

Seminar O: Akademia i erhvervslivet

Du deltager i 1 ud af en række forskellige virksomhedsbesøg, hvor vi ser hvordan forskellige karriereveje former sig. 

Afslutningsseminar: Giv plads til din undren - forskningskonference

 

5. semester (januar 3.g)

Diplomoverrækkelse

 

Valgfrie og Internationale aktiviteter

Ved siden af de obligatoriske seminarer har vi en lang række valgfrie aktiviteter, som vi selv tilrettelægger i samarbejde regionale samt nationale universiteter, virksomheder, institutioner og organisationer. De valgfrie aktiviteter går enten på tværs af eller ligger i forlængelse af de obligatoriske seminarer og er en god mulighed for at fordybe sig endnu mere i et felt og for at møde andre fra ATU på tværs af årgange og hold. Vi afholder også hvert år en international camp med fokus på studier i udlandet, ligesom vi hvert år deltager i internationale Model UN-konferencer.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk