Seminar M: Socialstyrelsen

ATU SAMF
Socialstyrelsen, Skibhusvej 52, 5000 Odense C, Mødested: Foran indgangen ved kamel-statuen
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Fyn
Sydjylland
Sidste tilmeldingsfrist
Tirsdag, 15. august 2023 - 12:00

Seminar M består af en række forskellige virksomhedsbesøg. På virksomhedsbesøget får du et dybdegående indblik i hvordan en branche og en specifik virksomhed, dens faglighed og organisationsstruktur fungerer. Du hører om, hvordan man omsætter teoretisk viden fra uddannelsesverdenen til praksis i erhvervslivet, når forskellige medarbejdere fortæller om, hvordan deres uddannelsesvalg har udmøntet sig til forskellige karriere og deres specifikke arbejdsopgaver og vidensområder.

Du deltager i ét virksomhedsbesøg, og du vælger selv hvilket alt efter din interesse og hvor der er plads. Vi anbefaler meget, at du ikke lader geografi, men interesse afgøre dit valg mellem de forskellige muligheder. Du skal besøge en anden virksomhed end den, som du besøgte på Seminar G.

Socialstyrelsen – viden til gavn for udsatte mennesker

Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder:

 • Børn og unge
 • Handicap
 • Udsatte grupper

Socialstyrelsen bidrager aktivt til en vidensbaseret socialpolitik og effektive sociale indsatser, der gør en forskel for borgerne og samfundet. Det gør vi ved at producere solid viden om, hvad der virker, hvordan det virker, og hvad det koster og ved i samarbejde med relevante interessenter at understøtte og dokumentere lovende og databaseret praksis. 

Socialstyrelsen er en del af Social- og Ældreministeriet. Socialstyrelsen holder til i Odense og beskæftiger ca. 450 mennesker med vidt forskellige baggrunde. Vi er både pædagoger, fysioterapeuter, psykologer, statskundskabere, jurister, økonomer, sociologer og meget mere. På besøget ved Socialstyrelsen vil du høre om de mange forskellige opgaver, som medarbejderne udfører og hvordan vi bringer tværfagligheden i spil til at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker i Danmark. 
 

Program

12.30 Velkomst og introduktion
12.40 Præsentation af Social- og Boligstyrelsen v/Leder Aske Scott Graulund
13.00 Mennesker i prostitution – oplæg og casearbejde i grupper v/Fuldmægtig Sidsel Høgh Engqvist og Specialkonsulent Line Mehlsen Christiansen, Udsatte Positioner, VOK
14.30 Pause
14.40 To eksempler på andre opgavetyper i styrelsen
 • Analyse, Monitorering og Evaluering på socialområdet – hvad og hvorfor? v/Chefkonsulent Tine Lesner, TAME
 • Hvilke opgaver har en studentermedhjælper i styrelsen? v/Studentermedhjælper (og ATU-alumne) Jacob Feldborg Andersen, VISO
15.15 Refleksionsseance
 • Hvad har I fået ud af dagen i dag?
 • Er der noget, I undrer jer over?                  
15.25 Afrunding og tak for i dag
 

FORMÅL

Formålet med Seminar M: Virksomhedsbesøg er at få indblik i en specifik arbejdsplads virke, faglighed og kernekompetencer – hvordan omsætter uddannede akademikere deres teori til praksis inden for et fagfelt og hvilke arbejdsopgaver løses der og hvordan. Desuden får vi indblik i de mange forskellige karrieremuligheder, som den enkelte virksomhed rummer.
 

MEDBRING: Pen og papir

PRAKTIK: Der er ingen spisepause eller forplejning til dette seminar.

FIND VEJ: Du finder indgangen til Socialstyrelsen (ved kamel-statuen) her!

AFVIKLER: Janne - tlf. +45 2128 0736 eller e-mail janne@atusyd.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 

 • Antal deltagere
  15
 • Type
  Obligatorisk