Frequently asked questions

Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål

 

Hvem står bag Akademiet?

Akademiet for Talentfulde Unge Syd ledes til dagligt af sekretariatet på Faaborg Gymnasium, hvor Leder Janne Hansen er ansat. Sekretariatet består desuden af studentermedhjælpere.

 

Hvad laver Akademiet?

Akademiet for Talentfulde Unge tilbyder seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg til unge gymnasieelever, der har særligt akademisk talent og en bredspektret faglig interesse. I samarbejde med universiteter og erhvervslivet udfordrer Akademiet vores deltagere både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

 

Hvad er Akademiets formål?

Akademiet ønsker at hjælpe unge talenter til at udvikle og styrke deres akademiske potentiale, samt hjælpe dem til at få overblik over deres mange muligheder i fremtiden.

 

Hvad karakteriserer en typisk deltager?

En typisk deltager på Akademiet er fagligt stærk og har stor bredde i sin faglighed. Deltagerne er desuden karakteriseret ved at have lyst og vilje til lære, de er yderst motiverede og engagerede mennesker. 

 

Hvem henvender Akademiet sig til?

Akademiet henvender sig til fagligt stærke gymnasieelever, som søger flere og sværere faglige udfordringer og inspiration. Elever som er videbegærlige og ønsker at blive dygtigere indenfor en række fag, og som har lyst til at bruge deres fritid på at dygtiggøre sig.

 

Skal man være et geni for at gå på Akademiet?

Akademiet er et sted for unge, der viser særligt talent og interesse for læring, og som besidder stærke faglige evner. Der er altså ikke tale om, at man skal være den næste Einstein for at blive optaget.

 

Skal man have særligt talent indenfor naturfaglige discipliner for at komme i betragtning?

Akademiet adskiller sig fra mange af de andre talentprogrammer ved at tilbyde et fagligt bredt program. Dette betyder bl.a., at man som deltager skal udvise talent indenfor både samfundsfaglige, humanistiske og naturfaglige discipliner.

Akademiets obligatoriske seminarer dækker et bredt udvalg indenfor disse retninger, mens de valgfrie aktiviteter giver mulighed for, at man kan arbejde indenfor specifikke områder.

 

Hvordan indstilles talenterne? Hvem vurderer deres talent?

Talenterne indstilles af rektor på deres respektive gymnasium. Vurderingen af deres evner foregår i et samarbejde mellem deres undervisere og rektor. Den baseres bl.a. på første semesters karakterer, samt elevens aktivitetsniveau i undervisningen. Derudover bliver der også lagt vægt på faktorer som modenhed, engagement, nysgerrighed, overskud og motivation.

 

Er det obligatorisk at deltage?

Programmet består af både obligatoriske og valgfrie elementer. Forløbet på Akademiet er et frivilligt tilbud, men som deltager forpligter man sig til at deltage aktivt i programmet – især de obligatoriske seminarer. Det er desuden obligatoriske at deltage i en summer camp i løbet af det toårige forløb. Uden højt fremmøde til de obligatoriske seminarer og deltagelse i en summer camp, modtager man ikke diplom.

 

Får talenterne merit eller andet bevis for deres medvirken?

Efter at have gennemført det to-årige program modtager deltagerne et diplom, som bevis på deres deltagelse. Det er en af Akademiets store målsætninger at indgå i et tættere samarbejde med universiteterne om en særlig anerkendelse af programmet.

 

 Hvor og hvornår ligger aktiviteterne?

Aktiviteterne ligger primært efter skoletid, som regel fra kl. 16.00 til 20.00. Der kan forekomme workshops og andre længerevarende begivenheder, som er placeret i weekender og/eller sammenhængende forløb over et par aftener.

De obligatoriske seminarer foregår rundt omkring på de deltagende gymnasier, på Syddansk Universitet eller på virksomheder. De valgfrie aktiviteter foregår som regel på den respektive uddannelsesinstitution eller virksomhed, hvorfra underviserne kommer.

Vi bestræber os på at komme rundt til alle de deltagende gymnasier, men er også opmærksomme på problematikken omkring transport. 

 

Er der faste undervisere tilknyttet?

Der er ikke faste undervisere tilknyttet Akademiet, men mange af de benyttede oplægsholdere er særligt populære, og de inviteres derfor ofte til at komme igen.

 

Hvad går den akademiske summer camp ud på?

Tanken bag den Akademiske Summer camp er, at give deltagerne mulighed for at blive udfordret både intellektuelt og menneskeligt gennem et mere intenst forløb over en længere periode. Campen er et nøje tilrettelagt forløb, som tilbyder faglige udfordringer i en social ramme, der bl.a. indebærer en række unikke muligheder for at udvikle nye venskaber og netværk på tværs af tilhørsforhold. Akademiet for Talentfulde Unge – Syds egen camp ligger i den sidste uge af sommerferien, men man kan også vælge at deltage i en camp udenfor Akademiets regi.

 

Hvorfor er det obligatorisk at deltage i en akademisk Summer camp?

Erfaringen viser, at deltagelse i et intensivt længerevarende og sammenhængende forløb giver den enkelte deltager et uvurderligt udbytte både fagligt og socialt. Interessen for læring stimuleres, når den kombineres med et socialt element, og mange deltager oplever netop at finde ekstra motivation på og efter campen.

Akademiet er stærk tilhænger af at inkorporere det sociale aspekt i læringsprocessen, ligesom at samarbejdsevner og rummelighed anses for at være afgørende komponenter for akademisk udvikling. Af disse årsager vægtes camp-deltagelse ekstremt højt og er således afgørende for, om man modtager diplom.

 

Hvad koster det for den enkelte elev at deltage?

Det er vigtigt for Akademiet, at alle kvalificerede aspiranter får muligheden for at deltage. Derfor koster det ikke den enkelte noget at deltage i Akademiets program. Dog pålægges der et deltagergebyr på kr.500,- pr. person, når man deltager på Akademiets summer camp. Der kan desuden være deltagerbetaling forbundet med enkelte valgfrie aktiviteter, som oftest i forbindelse med udenlandsture.

 

Hvordan finansieres Akademiet?

Hvert deltagergymnasium betaler kr. 8.000,- pr. optaget elev. Beløbet er et engangsbeløb, som dækker alle aktiviteter gennem hele det to-årige forløb.

 

 Kan man få dækket udgifter til transport?

Deltagerne på Akademiet Syd får dækket deres transportudgifter til obligatoriske seminarer af deres respektive gymnasier. Dækningen af transportudgifter til valgfrie aktiviteter varierer fra gymnasie til gymnasie. Kontakt den lokale talentkoordinator for yderligere information om dette.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk